R-B-R Opole

Biuro Projektowe i Wycen Nieruchomości

RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest R-B-R Opole Biuro Projektowe i Wyceny Nieruchomości Rup Bogusław,
  z siedzibą przy ul. 45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 11-13/1A .tel.77 4536944
  adres e-mail: biuro@rbr.opole.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych
  2. realizacji umów
  3. wystawienia dokumentów księgowych (faktur , rachunków)
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępnione podmiotom trzecim w celu wykonania usług rachunkowych na rzecz Administratora danych osobowych.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z przepisami prawa.
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry Menu Strony