R-B-R Opole

Biuro Projektowe i Wycen Nieruchomości

Uprawnienia

BOGUSŁAW RUP- właściciel
magister inżynier budownictwa, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Opolska) w Opolu
  • 1995 r. - uprawnienia nr 1328 w zakresie Szacowania Nieruchomości
  • 1994 r. - uprawnienia do prowadzenia doradztwa gospodarczego nadane przez Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Austriacką Federalną Izbę Gospodarczą
  • 1993 r.- uprawnienia budowlane nr 67/93/Op do wykonywania samodzielnej funkcji Projektanta w specjalności architektonicznej
  • 1989 r.- uprawnienia budowlane nr 20/89/Op upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • 1983 r.- uprawnienia budowlane nr 139/83/Op w zakresie kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Wieloletni współpracownicy:
  • mgr inż. arch. JAN BUSZKO - nr upr. 457/84, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów  RP nr  SL-0454
  • mgr inż. arch. JANUSZ ANDRZEJ DRELICHOWSKI - nr upr. 8/63, członek Opolskiej Okręgowej Izby Architektów  RP nr  OP-0019

X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry Menu Strony