R-B-R Opole

Biuro Projektowe i Wycen Nieruchomości

Wycena

Dołącz do grona naszych klientów, którymi są zarówno duże ogólnopolskie firmy, banki, urzędy i klienci indywidualni. Skorzystaj z ponad 20 letniego doświadczenia zdobytego przy wykonywaniu tysięcy wycen, zarówno tych najmniejszych, dotyczących nieruchomości gruntowych i lokalowych, jaki i dużych wycen obejmujących całe przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, fermy drobiu, stacje paliw.

Biuro prowadzone jest przez mgr inż. Bogusława Rupa, rzeczoznawcę majątkowego nr uprawnień 1328, absolwenta Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, członka Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, posiadającego dyplom ukończenia studium dla doradców przedsiębiorstwa prowadzone przez Austriacką Federalna Izbę Gospodarczą z wynikiem bardzo dobrym.

Biuro świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, Banków (Bogusław Rup jest rzeczoznawcą Związku Banków Polskich) oraz Klientów indywidualnych w zakresie:
- wyceny nieruchomości rolniczych
- wyceny nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy i dla potrzeb komorników,
- wyceny nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem do ujęcia jako środek trwały,
- wycena szkód rolniczych i spowodowanych przez inwestycje liniowe (gazociągi, wodociągi, drogi, linie elektroenergetyczne itp.),
- określenie wartości służebności przesyłu
oraz badania i analizy rynku, a także doradztwa prawnego w zakresie nieruchomości oraz sporządzania raportów
o nieruchomościach. Biuro zapewnia kompleksowe usługi związane z procesem wyceny majątku, a staranność
i zaangażowanie zapewnia najwyższy poziom oferowanych usług. Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu
i kierowaniu się etyką zawodową zapewniam swoim klientom pewność starannego oszacowania wartości ich majątku.
W swoich działaniach kieruję się bezstronnością i zapewniamy przestrzeganie zasady tajemnicy zawodowej i poufności
w relacjach z klientem. Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Każdy operat szacunkowy spełnia wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne i standardy zawodowe, charakteryzują się również dużą estetyką i czytelnością.
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Do góry Menu Strony